Kvalitet & Miljö

kvalitet och miljö i focus

Det finns ett liv i morgon också

Inom R-man har vi kontinuerligt stärkt vår konkurrenskraft genom att investera i människor, maskiner och lokaler.

Satsningarna har inte begränsats till vår egen arbetsmiljö. Istället har vi arbetat utifrån ett helhetsperspektiv med det naturliga kretsloppet för ögonen.

Vi har länge insett att det måste finnas ett liv i morgon också och jobbar för det.

Kvalitet är A & O

I tillverkningsprocessen har vi knutit ihop våra rörbockningsmaskiner med mätmaskiner on-line för att höja och säkerställa kvaliteten genom hela tillverkningsprocessen.

Med stöd av vårt MRP-system bygger vi in instruktioner och kontroller i processen. Genomförda kontroller verifieras tillbaka i systemet och loggas.

Vi är kundgodkända enligt VDA 6,3.

Våra certifikat

Miljöpolicy

Vi skall i allt vårt arbete verka för ständiga miljö-förbättringar och arbeta för att förebygga föroreningar i syfte att skydda miljön.

Vi arbetar för att minska företagets resursförbrukning i relation till vår verksamhet.
Företaget skall förutom att uppfylla kundernas krav även följa tillämplig miljölagstiftning samt andra krav som berör företaget.

Vår personal skall erbjudas nödvändig utbildning för att kunna påverka sin arbetsplats och bidra till miljöarbetet.

Kvalitetspolicy

R-man skall vara ledande på att tillgodose våra kunders behov och krav på produkter samt följa de författningar som är angivet inom vårt kompetensområde.

Vi skall med samtliga våra medarbetare medverka till att produkter levereras i rätt tid, rätt antal och med rätt kvalitet.

Var och en i företaget har ett kvalitetsansvar och skall vara väl insatt i de krav som ställs.

Ledningen skall se till att alla har nödvändiga kunskaper och hjälpmedel för att åstadkomma ständiga förbättringar för att säkerställa våra kunders krav och förväntningar.

Allmänna inköpsvillkor

R-mans allmänna inköpsvillkor.

Ladda ner pdf