Flexibel och effektiv produktion hos
oss på R-man

»

Vår affärsidé är väldigt enkel. Målsättningen är att alltid ligga i frontlinjen när det gäller tillverkning av komplexa rörkonstruktioner, där rörbockning och svetsning ingår som viktiga delar.

Produktion

Kvalitet och miljö

Det finns ett liv i morgon också.

Inom R-man har vi kontinuerligt stärkt vår konkurrenskraft genom att investera i människor, maskiner och lokaler.

Läs mer

Aktuellt

Se alla nyheter